.

İdari Personel

İsmail BESİLİ
Yüksekokul Sekreteri
Yüksekokul Sekreter V.
Telefon: +902484272061-6504
E-posta: ibesili@mehmetakif.edu.tr
Tuba GÜMÜŞ
Bilgisayar İşletmeni
Mali İşler
Telefon: +902484272061-6508
E-posta: tubagumus@mehmetakif.edu.tr
Orhan TEPEDELEN
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Telefon: +902484272061-6544
E-posta: otepedelen@mehmetakif.edu.tr
Yusuf KARAKAYA
Sürekli İşçi
Personel-Yazı İşleri
Telefon: +902484272061-6500
E-posta: ykarakaya@mehmetakif.edu.tr
Yüksel ÇAKAR
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +902484272061-6534
E-posta: ycakar@mehmetakif.edu.tr
Ramazan YILMAZ
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +902484272061-6542
E-posta: ryilmaz@mehmetakif.edu.tr
Nacettin EKREM
Sürekli İşçi
Yardımcı Hizmetler
Telefon: +902484272061-6542
E-posta: nekrem@mehmetakif.edu.tr
Ali EROL
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +902484272061-6532
E-posta: aerol@mehmetakif.edu.tr
Mehmet KAYACAN
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +902484272061-6532
E-posta: mkayacan@mehmetakif.edu.tr
Zeliha YURTSEVEN
Koruma ve Güv. Görevlisi
Telefon: +902484272061-6532
E-posta: zyurtseven@mehmetakif.edu.tr

İdari

  • İdari Personel
  • Kalite Formları