.

Komisyonlar

MÜDÜR YARDIMCILARI YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Eğitim Öğretim İşleri

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Öğrenci İşleri

Mali İşler

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

Personel İşleri

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA VE YAKLAŞIK MALİYET KOMİSYONLARI

Asıl

Yedek

Başkan

Adem KILINÇ

Başkan

Dr. Öğr Üyesi F. Duygu SAMAV

Üye

Muhammet Öztürk

Üye

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Üye

Hüseyin KEÇELİOĞLU

Üye

Öğr.Gör.Dr.   Songül İLBAŞ

SATINALMA MUAYENE KOMİSYONU

Asıl

Yedek

Başkan

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Başkan

Öğr.Gör. Recep GÜMÜŞ

Üye

Öğr.Gör. Esra Elif CEYHAN

Üye

Öğr.Gör. Şükrü EKENLER

Üye

Öğr.Gör.Dr. Songül İLBAŞ

Üye

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

TAŞINIR HURDA KOMİSYONU

Asıl

Yedek

Başkan

Öğr. Gör. Dr. Songül İLBAŞ

Başkan

Öğr. Gör. İlker AKDAĞ

Üye

Adem KILINÇ

Üye

Öğr.Gör. Recep GÜMÜŞ

Üye

Muhammet ÖZTÜRK

Üye

Hüseyin KEÇELİOĞLU

TAŞINIR DEĞER TESPİT KOMİSYONU

Asıl

Yedek

Başkan

Öğr.Gör. Recep GÜMÜŞ

Başkan

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Üye

Adem KILINÇ

Üye

Öğr.Gör. Şükrü EKENLER

Üye

Muhammet ÖZTÜRK

Üye

Hüseyin KEÇELİOĞLU

TAŞINIR SAYIM KURULU

Asıl

Yedek

Başkan

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

Başkan

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Üye

Adem KILINÇ

Üye

Öğr.Gör. Tufan ŞAHİN

Üye

Muhammet ÖZTÜRK

Üye

Hüseyin KEÇELİOĞLU

YEMEK YÜRÜTME KURULU

Asıl

Yedek

Başkan

Adem KILINÇ

Başkan

Öğr.Gör. Şükrü EKENLER

Üye

Muhammet ÖZTÜRK

Üye

Öğr.Gör. Esra Elif CEYHAN

Üye

Hüseyin KEÇELİOĞLU

Üye

Bilg.İşletmeni Sevtap YILDIRAN

YEMEKHANE KONTROL TEŞKİLATI

Asıl

Yedek

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖÇAL

Başkan

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Üye

Öğr.Gör. Sultan KILIÇ

Üye

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

Üye

Öğr.Gör. Recep GÜMÜŞ

Üye

Öğr.Gör.Tufan ŞAHİN

BURS VE YEMEK YARDIMI SEÇME KOMİSYONU

Asıl

Yedek

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖÇAL

Başkan

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

Üye

Öğr.Gör. Esra Elif CEYHAN

Üye

Dr. Öğr Üyesi F. Duygu SAMAV

Üye

Öğr.Gör. Sultan KILIÇ

Üye

Öğr.Gör. Recep GÜMÜŞ

KANTİN KAFETERYA ÇAY OCAKLARI DENETİM KURULU

Başkan

Öğr.Gör. Sultan KILIÇ

Üye

Adem KILINÇ

Üye

Hüseyin KEÇELİOĞLU

MEZUNİYET VE İNTİBAK KOMİSYONU

Asıl

Yedek

Başkan

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

Başkan

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Üye

Öğr.Gör. Sultan KILIÇ

Üye

Öğr.Gör. Esra Elif CEYHAN

Üye

Dr.Öğr Üyesi F. Duygu SAMAV

Üye

Öğr.Gör. Recep GÜMÜŞ

MADDİ HATA İNCELEME KOMİSYONU

Asıl

Yedek

Başkan

Dr.Öğr Üyesi F. Duygu SAMAV

Başkan

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Üye

Öğr.Gör. Recep GÜMÜŞ

Üye

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

Üye

Öğr.Gör. Şükrü EKENLER

Üye

Öğr.Gör.Dr.  Songül İLBAŞ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Asıl

Yedek

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖÇAL

Başkan

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Üye

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

Üye

Öğr.Gör. Tufan ŞAHİN

Üye

Adem KILINÇ

Üye

Muhammet ÖZTÜRK

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONLARI

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Birim Komisyonu

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖÇAL

Üye

Dr. Öğr Üyesi F. Duygu SAMAV

Üye

Öğr.Gör. Sultan KILIÇ

Üye

Öğr. Gör. Özge KUTLU

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME BÖLÜM KOMİSYONLARI

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Başkan

Dr. Öğr Üyesi F. Duygu SAMAV

Üye

Öğr.Gör. Recep GÜMÜŞ

Üye

Öğr.Gör.İlker AKDAĞ

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Başkan

Öğr.Gör. Tufan ŞAHİN

Üye

Öğr.Gör. Esra Elif CEYHAN

Üye

Öğr.Gör.Dr. Songül İLBAŞ

Sağlık Bakım Hizmetleri

Başkan

Öğr.Gör. Sultan KILIÇ

Üye

Öğr.Gör. Şükrü EKENLER

Üye

Öğr.Gör.Dr. Songül İLBAŞ

YÜKSEKOKUL DİSİPLİN KURULU

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖÇAL

Üye

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

Üye

Öğr. Gör. Tufan ŞAHİN

Üye

Öğr.Gör. Esra Elif CEYHAN

Üye

Öğr. Gör. Recep GÜMÜŞ

Raportör

Adem KILINÇ

BİRİM DANIŞMA KURULU

Başkan

Okul Müdürü

Dr.Öğr.Üyesi Mehmet ÖÇAL

Üye

Müd. Yard.

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Üye

Müd. Yard.

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

Üye

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Dr. Öğr Üyesi F. Duygu SAMAV

Üye

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Öğr. Gör. Tufan ŞAHİN

Üye

Sağlık Bakım Hizmetleri

Öğr. Gör. Sultan KILIÇ

FARABİ-ERASMUS-MEVLANA KOORDİNATÖRLERİ

MYO Birim Koordinatörü

Öğr.Gör. Esra Elif CEYHAN

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık

Öğr.Gör. Recep GÜMÜŞ

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Öğr.Gör. Esra Elif CEYHAN

Sağlık Bakım Hizmetleri

Öğr.Gör. Şükrü EKENLER

MYO BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Başkan

Öğr. Gör. İlker AKDAĞ

Üye

Öğr. Gör. Özge KUTLU

Üye

Öğr.Gör. Sultan KILIÇ

Üye

Öğr.Gör. Şükrü EKENLER

Üye

Öğr.Gör.Dr. Songül İLBAŞ

Üye

Adem KILINÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER KOORDİNATÖRLÜKLER VE SORUMLULAR

AKTS Koordinatörü

Öğr.Gör. Esra Elif CEYHAN

DGS Koordinatörü

Öğr.Gör. İlker AKDAĞ

Staj Birim Koordinatörü

Öğr. Gör. İlker AKDAĞ

Kariyer Planlama Sorumlusu

Öğr.Gör. Esra Elif CEYHAN

Tütün Denetleme Sorumlusu

Öğr.Gör. Şükrü EKENLER

 

 

Meslek Yüksekokulumuz

  • Yönetim
  • Akademik Personel
  • İdari personel
  • Misyon-Vizyon
  • Komisyonlar