.

Birim Kalite Komisyon Üyeleri

MYO BİRİM KALİTE KOMİSYONU

BaşkanÖğr. Gör. İlker AKDAĞ
ÜyeÖğr. Gör. Sultan KILIÇ
ÜyeÖğr. Gör.  Şükrü EKENLER
ÜyeÖğr. Gör. Dr. Songül İLBAŞ
ÜyeMahmut Saraç


Kalite

  • Kalite Politikamız
  • Görev ve Talimatlar
  • Komisyon ve Koordinatörlükler
  • Birim Kalite Komisyon Toplantıları
  • Birim Kalite Komisyon Üyeleri
  • İş Akış Şemaları ve Hizmet Standartları
  • KBYS (Kalite Bilgi Yönetim Sistemi)
  • MYO/Sektör İşbirliği