.

Kalite Politikamız

Çavdır Meslek Yüksekokulu, mesleki eğitim alanında kalite standartlarını sürekli olarak yükseltmek, öğrencilerin mesleki ve sosyal hayatlarında başarılı olmalarını sağlamak, topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki prensiplere dayalı olarak hareket etmektedir:
 • Öğrenci Odaklılık: Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve memnuniyetini dikkate alarak, onların mesleki gelişimlerine ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için çalışmalar yaparız.
 • Sürekli İyileştirme: Eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi sürekli olarak gözden geçirir, değerlendirir ve geliştiririz.
 • Yönetim Katılımı: Yönetimimiz, tüm çalışanlarımızın katılımıyla kalite yönetim sistemimizi sürekli olarak geliştirir ve iyileştirir.
 • İş Birliği: Tüm paydaşlarımızla (öğrencilerimiz, öğretim elemanlarımız, personelimiz, yerel toplum ve iş dünyası) etkin bir iş birliği yaparak, ortak hedeflere ulaşırız.
 • İnovasyon: Mesleki eğitim alanındaki yenilikleri takip ederek, eğitim programlarımızı ve öğretim yöntemlerimizi sürekli olarak yenileyerek öncü bir kurum olmaya çalışırız.
 • Sosyal Sorumluluk: Toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, toplumun ihtiyaçlarını dikkate alır ve çözüm üretmek için çalışırız.
 • Çevre Duyarlılığı: Doğal kaynakları korumak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla, çevre yönetimi konusunda bilinçli bir yaklaşım benimseriz ve çevre dostu uygulamaları teşvik ederiz.
 • Eşitlik ve Adalet: Her öğrenciye eşit fırsatlar sunarak, herkesin yeteneklerini ve potansiyellerini en üst seviyede kullanmalarını sağlarız. Ayrıca adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimseyerek, herkesin haklarının korunmasını ve adaletin sağlanmasını hedefleriz.
Bu prensiplere bağlı kalarak, Çavdır Meslek Yüksekokulu olarak, mesleki eğitim alanında en iyi hizmeti sunmayı, öğrencilerimizin başarılı bir kariyer yapmalarına yardımcı olmayı ve topluma faydalı bir kurum olmayı hedeflemekteyiz.

Kalite

 • Kalite Politikamız
 • Görev ve Talimatlar
 • Komisyon ve Koordinatörlükler
 • Birim Kalite Komisyon Toplantıları
 • Birim Kalite Komisyon Üyeleri
 • İş Akış Şemaları ve Hizmet Standartları
 • KBYS (Kalite Bilgi Yönetim Sistemi)
 • MYO/Sektör İşbirliği