.

Sosyal Hizmetler Programı (İkinci Öğretim)

Öğrenim Ücreti: İkinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri tablo halinde her yıl ÖSYM kılavuzunun ileri sayfalarında yer almaktadır. (Bknz : 2)
Yükseköğretim Programının Bağlı Bulunduğu Birimin Yeri: Çavdır / Burdur
Eğitim ve Öğretimin Nerede Gerçekleştirileceği: Çavdır / Burdur
Program Akreditasyonları: Yok
Yurt: Özel apart veya pansiyonlar

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan Sosyal Hizmetler Programı Türkiye’den ve diğer dünya uluslarından öğrencilere ön lisans düzeyinde eğitim hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

Programın amacı; günümüzde hızla gelişen sosyal devlet anlayışı ile ihtiyaç duyulan; gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarında çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve özellikle de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Genel Müdürlüklerine ait kamu kurumları ve bu kamu kurumlarının taşra teşkilatlarındaki aşırı talep Sosyal Hizmetler Programı mezunlarından temin edilebilecektir.

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip olacak, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabileceklerdir. Ayrıca Sosyal Hizmet eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan ara elemanlar olarak çalışabilirler. Bu ara elemanlar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler v.b gibi çeşitli grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.

Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler ise bu programı başarı ile tamamlamaları halinde lisans düzeyindeki “Sosyal Hizmet” ve “Sosyoloji” bölümlerine dikey geçiş yapma imkânına sahip olacaklardır.


Program Bologna

Ders Planı

Aday Öğrenci

  • Sosyal Hizmetler Programı
  • Sosyal Hizmetler Programı (II. Öğretim)
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Programı (II. Öğretim)
  • Yaşlı Bakım Programı