.

Birim Kalite Komisyon Toplantıları

İçerik Hazırlanıyor...

Kalite

  • Kalite Politikamız
  • Görev ve Talimatlar
  • Komisyon ve Koordinatörlükler
  • Birim Kalite Komisyon Toplantıları
  • Birim Kalite Komisyon Üyeleri
  • İş Akış Şemaları ve Hizmet Standartları
  • KBYS (Kalite Bilgi Yönetim Sistemi)
  • MYO/Sektör İşbirliği