.

Program Tanıtımı

Dünyada ve ülkemizde Değişen nüfus yapısıyla birlikte yaşlı nüfus oranı her geçen gün artmakta ve toplumsal yaşlanma içinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli kavramı haline gelmektedir. Uzayan yaşam süresi yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. Mevcut demografik eğilimlerin devam edeceği varsayımından hareketle yapılan hesaplamalar, 21. yüzyılın tüm dünyadaki beklentilere paralel olarak Türkiye’de de yaşlı yüzyılı olacağına işaret etmektedir. Bu bağlamda yaşlı bakım elemanlarına duyulan gereksinim de artmaya devam etmektedir. Değişen yaş yapısı ile birlikte, özellikle yüzyılın ikinci yarısında, yaşlı nüfusun, sosyal, demografik ve ekonomik açıdan Türkiye’de de önem kazanması beklenmekte, 2050 yılında Türkiye nüfusunda 16 milyon civarında yaşlının bulunacağı öngörülmektedir.


Bakıma gereksinim duyan yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini sürdürmelerine ve hastalığa bağlı ortaya çıkan sağlık sorunlarının giderilmesine yardım edebilecek ve bu alanda çalışan diğer meslek elemanları ile beraber ekip halinde görev yapabilecek, yaşlıyı sağlık ve sosyal hizmet boyutuyla ele alabilecek olan ara elemanlara olan ihtiyacı hızla arttırmıştır.


Bu bakış açısından yola çıkan Üniversitemiz Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü çatısı altında Yaşlı Bakım Programını açmış ve 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul edecektir. Bu programın temel amacı; kavram ve ilkeleri özümsemiş, alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan, yaşlı bireylerin temel özelliklerini, bakım ve gereksinimlerini bilen, tedavi, destek ve rehabilitasyon hizmetleri sunabilen, insanları seven, saygı duyan, yaratıcı, hoşgörülü ve sabırlı kişilik özelliklerine sahip aynı zamanda yaşlı bireylere bütüncül yaklaşabilen yaşlı bakım hizmeti veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.


Yaşlı bakım hizmetini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sağlık teknikeri olarak bu programdan mezun olacak öğrencilere “Yaşlı Bakımı Ön Lisans Diploması” verilir.


Programı tamamlayarak diploma almış mezunlarımız; kamu ve özel sektör hastanelerinde, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve huzurevleri, yaşlı bakım evleri, güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri gibi kurumlarda istihdam edilebilirler. Yaşlı Bakım önlisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde Beslenme ve Diyetetik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Gerontoloji lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.