SOSYAL HİZMETLER

Meslek Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan Sosyal Hizmetler Programı Türkiye’den ve diğer dünya uluslarından öğrencilere ön lisans düzeyinde eğitim hizmeti vermeyi hedeflemektedir.

21.06.2012 tarihinde T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla YÖK arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol binaen program; sosyal hizmet alanında eğitimli ara eleman (çocuk bakıcısı, yaşlı ve özürlü bakım elemanı v.b.) ihtiyacının karşılanmasını hedeflemektedir.

Programın amacı; günümüzde hızla gelişen sosyal devlet anlayışı ile ihtiyaç duyulan; gerek kamu, gerekse özel sektör kuruluşlarında çalışacak nitelikli elemanları yetiştirmek ve bu alanda araştırma yapmaktır. Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ve özellikle de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesindeki Genel Müdürlüklerine ait kamu kurumları ve bu kamu kurumlarının taşra teşkilatlarındaki aşırı talep Sosyal Hizmetler Programı mezunlarından temin edilebilecektir.

Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip olacak, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabileceklerdir. Ayrıca Sosyal Hizmet eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan ara elemanlar olarak çalışabilirler. Bu ara elemanlar, korunmaya muhtaç çocuklar, yaşlılar, engelliler, suçlular, yoksullar, hastalar, işsizler v.b gibi çeşitli grupların sorunlarının çözümünde bireylere, mesleki bilgi ve becerisiyle yardımcı olur; bu sorunların toplumsal olarak önlenmesi ve çözülmesi için kurumlar aracılığıyla ve toplum kaynaklarından yararlanarak çalışmalarını yürütür.

Eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler ise bu programı başarı ile tamamlamaları halinde lisans düzeyindeki “Sosyal Hizmet” ve “Sosyoloji” bölümlerine dikey geçiş yapma imkânına sahip olacaklardır.